ΣΤΑΤΙΚΑ (CONSTEEL)

Το Consteel περιλαμβάνει ένα καινοτόμο αλγόριθμο για να υπολογίσει τα φορτία που δημιουργούνται σε μία μεταλλική κατασκευή η οποία περιλαμβάνει γερανογέφυρα. Μέσω ενός ειδικού παραθύρου καθορίζονται πρώτα όλες οι απαραίτητες παράμετροι και στη συνέχεια εκτελείται αυτόματα η ανάλυση και παράγεται η περιβάλλουσα των φορτίσεων.  

Το Consteel προσφέρει στο μελετητή μία σειρά από ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία και εντολές με τα οποία μπορούν απλά και γρήγορα να προσομοιωθούν καμπύλα στοιχεία, διατομές, δικτυώματα αλλά και ολόκληρες κατασκευές. Με το μοναδικό αλγόριθμο που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μπορούν εύκολα να καμπυλωθούν ευθύγραμμα στοιχεία, να μετακινηθούν ή να αντιγραφούν ομαδικά στο χώρο για να δημιουργηθεί σε ελάχιστο χρόνο το τελικό καμπύλο μοντέλο προσομοίωσης 

Το Consteel περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται ένα σύγχρονο μελετητικό γραφείο για το σχεδιασμό σύνθετων έργων από χάλυβα + σκυρόδεμα. Με ένα εύκολο στην εκμάθηση και ιδιαίτερα φιλικό στο χρήστη τρισδιάστατο περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα για την εκπόνηση απαιτητικών/σύνθετων μελετών και για το λόγο αυτό το Consteel έχει εγκατεστημένες άδειες σε μερικές από τις καλύτερες πολυτεχνικές σχολές στον κόσμο. 

Το ConSteel περιλαμβάνει βιβλιοθήκες με έτοιμες σύμμικτες διατομές καθώς επίσης και τη δυνατότητα δημιουργίας σύμμικτων διατομών από το χρήστη (υποστυλώματα + δοκοί). Η διαστασιολόγηση των σύμμικτων στοιχείων μπορεί να γίνει με βάση τις διατάξεις του ΕN 1994-1-1:2010 (Eurocode 4) με θεώρηση πλήρους ή μερικής διατμητικής σύνδεσης.

Για τον υπολογισμό των φορτίων του ανέμου το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μία σύγχρονη υπολογιστική μέθοδο μέσω της οποίας κάθε επιφάνεια διακριτο-ποιείται σε υποεπιφάνειες. Το φορτίο του ανέμου υπολογίζεται αυτόματα στο 3D μοντέλο της κατασκευής σύμφωνα με τις διατάξεις του EN 1991-1-4. Τα φορτία από το χιόνι επίσης εμφανίζονται τρισδιάστατα στο χώρο κατανεμημένα σε επιφάνειες/στοιχεία ενώ τέλος το πρόγραμμα εκτελεί και τους ειδικούς ελέγχους σε πυρκαγιά.

Με ένα μοναδικό σε λειτουργικότητα περιβάλλον εργασίας δίνεται η ευκαιρία στον επαγγελματία μηχανικό να σχεδιάσει σε ελάχιστο χρόνο και με ακρίβεια σύνθετα μοντέλα κατασκευών στο χώρο ή στο επίπεδο. Με τη χρήση δεκάδων εντολών παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές ώστε το μαθηματικό προσομοίωμα/φυσικό μοντέλο να έρθουν στη τελική τους μορφή.

Το Consteel αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα που χρησιμοποίησε τα φυσικά στοιχεία από χάλυβα (Natural Steel Element - NSE) για καθολική ανάλυση μιας κατασκευής. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου δίνουν την δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε στοιχείου στο συνολικό μοντέλο με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στην ανάλυση και στη διαστασιολόγηση.

Τo csJoint αποτελεί ένα πανίσχυρο υπολογιστικό εργαλείο για τον έλεγχο και τη διαστασιολόγηση πλήθους μεταλλικών συνδέσεων. Μέσα από ένα αυτόνομο περιβάλλον το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Consteel ή ως ανεξάρτητο πρόγραμμα παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να υπολογίσει και να σχεδιάσει ακόμα και τις πιο σύνθετες συνδέσεις. 


 

  VIDEO TUTORIALS CONSTEEL
 1   Οι σημαντικότεροι λόγοι για να κάνετε τις μελέτες σας με το CONSTEEL  open
 2  Έλεγχος μεταλλικής κατασκευής σε πυρκαγιά  open
 3  Τροποποίηση διατομών και εισαγωγή τοιχείων σκυροδέματος  open
 4  Εισαγωγή διατομών μεταβλητού πάχους και ενισχύσεων  open
 5   Καμπύλα και εφελκυόμενα στοιχεία σε μεταλλικές κατασκευές  open
 6   Υπολογισμός φορτίων σεισμού, ανέμου και χιονιού
 open
 7  Ανάλυση και έλεγχος μεταλλικής δοκού με οπές  open

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ CONSTEEL

 open 

 

 

CONSTEEL CONCRETE 20181i

Νέα χαρακτηριστικά ConSteel 12 - Απρίλιος 2018

  CONSTEEL11

  Νέα χαρακτηριστικά CONSTEEL 11 - Απρίλιος 2017

 

 CONSTEEL BROCHURE                                          CONSTEEL 10 BOOK                                                            

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ                    What's new - CONSTEEL 10 (Απρ.2016)

 

VERIFICATION MANUAL                                   CONSTEEL 9      

 VERIFICATION Manual                             What's new -  CONSTEEL 9 (Μάρτ. 2015) 

 

CONSTEEL BOOK                                              CONSTEEL REFERENCES            

ΜΕΛΕΤΗ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ                       ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  - CONSTEEL 

 

 

   ConSteel expert                                  info

 DEMO ΕΚΔΟΣΗ30 ημέρες με εγγραφή                      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ