Παρακολουθήστε τα video - tutorials για το sketchUp στο επίσημο site www.yoursketchup.com

SKETCHUP LESSONS