Παρακολουθήστε τα video - tutorials για το sketchUp στο επίσημο site www.sketchup2017.com 

SKETCHUP LESSONS