Αποκτήστε το ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού για μεταλλικές & σύμμικτες κατασκευές & συνδέσεις Consteel & CsJoint με όλες τις αναβαθμίσεις μέχρι το 2020!!!

ΕΣΠΑ - Η ERGOCAD επιδοτεί με μοναδικές προσφορές όλους τους επαγγελματίες μηχανικούς

Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και τη δυνατότητα σύνταξης του φακέλου και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την επιδότηση μέσω του νέου προγράμματος. Με τον τρόπο…